Monika Tuzimek

Partner

Monika Tuzimek

Usługi

  • Audyt
  • Kontrola wewnętrzna
Monika Tuzimek posiada bogate doświadczenie z zakresu audytu i doradztwa, poparte uczestnictwem w międzynarodowych projektach consultingowych oraz kilkuletnim zatrudnieniem w firmach audytorskich. Na przestrzeni ostatnich lat Monika kierowała licznymi zleceniami doradczo-audytorskimi, takimi jak wdrażanie systemów księgowych, outsourcing funkcji zarządczych, audyty przedsprzedażowe, przekształcenia spółek. Ponadto, aktywnie uczestniczyła w audytach finansowych. Monika specjalizuje się w doradztwie z zakresu kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz procesów konsolidacji.

Posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.