Marek Korzeniewski

Head of Tax Department

Marek Korzeniewski
Marek Korzeniewski jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych pod numerem WA-10597. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze prawnym i podatkowym, w tym w unijnym i międzynarodowym prawie podatkowym i gospodarczym. W trakcie swojej kariery zawodowej świadczył usługi doradztwa podatkowego i korporacyjnego dla przedsiębiorców oraz usługi doradcze dla Klientów polskich i zagranicznych. Jego doświadczenie obejmuje pracę w branży konsultingowej w międzynarodowych korporacjach - KPMG i EY i oraz w jednej z warszawskich kancelarii prawniczych.

Specjalizuję się w prawie spółek, prawie podatkowym, prawie umów handlowych i obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, a także w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa handlowego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przygotowywanie opinii prawnych i podatkowych, planowanie odpowiednich struktur korporacyjnych i podatkowych, sporządzanie umów gospodarczych, pomoc prawną podczas kontroli podatkowych, pomoc z zarządzaniu ryzkiem podatkowym, czy sporządzanie dokumentacji cen transferowych. Ponadto, reprezentuję klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Posługuje się biegle językiem angielskim.