Anna Scharf

Partner

Anna Scharf

Usługi

  • Audyt
Anna Scharf posiada doświadczenie w zakresie usług audytorskich i doradczych świadczonych dla polskich i zagranicznych klientów. Kierowała licznymi badaniami sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości dla spółek z branży nieruchomościowej, usługowej, motoryzacyjnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.