Aleksandra Jaszczuk

Dyrektor Zespołu Cen Transferowych

Aleksandra Jaszczuk
Aleksandra Jaszczuk, Dyrektor Zespołu Cen Transferowych, międzynarodowy ekspert w dziedzinie transfer pricing. Aleksandra ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie cen transferowych, kontrolingu oraz audytu międzynarodowego, w tym 4 lata pracy dla dużych, międzynarodowych firm doradczo-konsultingowych, m.in. jako globalny manager ds. cen transferowych oraz globalny kontroler biznesowy dla czołowej grupy kapitałowej notowanej na giełdzie NASDAQ, a także jako konsultant oraz audytor wewnętrzny dla firm będących liderami z branży SSC.
Aleksandra ukończyła studia na Uniwersytetu Łódzkim a także zdobyła tytuł MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim.​
 
Aleksandra odpowiada w Moore Stephens Central Audit za całokształt prac prowadzonych w zakresie cen transferowych, gdzie jako priorytet przedkłada dostarczanie klientom światowej klasy produktów wyposażonych w zaawansowane analizy ekonomiczne, analizy łańcucha wartości oraz analizy porównawcze (tzw. benchmark studies), poprzez pełne wykorzystanie potencjału kompetencji ekonomiczno-audytorskich zespołu Moore Stephens.