Pracodawca zagraniczny jako płatnik składek do ZUS

Pracodawca zagraniczny z innego kraju Unii Europejskiej, planujący zatrudnienie w Polsce pracowników, ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik polskich składek w ZUS i opłacać je w związku z zatrudnionym w Polsce personelem. Rejestracja w ZUS nakłada na niego obowiązek prawidłowego naliczania i terminowego regulowania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Rejestracja w ZUS musi zostać poprzedzona nadaniem pracodawcy numeru NIP przez Urząd Skarbowy.

Fakt zatrudniania w Polsce pracowników, otrzymanie przez pracodawcę zagranicznego polskiego numeru NIP i rejestracja w ZUS, co do zasady, nie kreują powstania w Polsce zakładu podatkowego, o ile pracodawca nie będzie tu prowadził działalności, która mogłaby zostać uznana za zakład, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych i treścią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem, z którego pochodzi pracodawca. Niemniej jednak sugerujemy przeprowadzenie analizy obowiązków przyszłych pracowników, jeszcze przed rejestracją pracodawcy zagranicznego, tak aby wykluczyć ryzyko uznania, że pracodawca posiada w Polsce zakład podatkowy.

MSCA zapewnia kompleksowe wsparcie dla pracodawców zagranicznych w zakresie spełnienia całości obowiązków administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników w Polsce, m.in. zgłaszając pracodawcę zagranicznego do ZUS i do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP, rejestrując w imieniu pracodawcy zagranicznego pracownika do ZUS, naliczając składki do ZUS wynikające ze stosunku pracy bądź umów cywilno-prawnych, przekazując składki z tytułu ubezpieczeń do właściwych urzędów. 

Podczas współpracy zapewniamy terminowe, zgodne za obowiązującymi przepisami naliczenia wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, jak również w zakresie wypełnienia pozostałych obowiązków spoczywających na pracodawcy zagranicznym, m.in. w zakresie administracji kadrowej.

W zależności od potrzeb pracodawcy zagranicznego oferujemy także usługę przekazania składek z tytułu ubezpieczeń i potrąconego podatku PIT na rachunki odpowiednich urzędów, jak również przelewu wynagrodzenia dla pracownika.

Nasze wsparcie na życzenie klienta może objąć również pomoc w przygotowaniu umowy o pracę, która zapewni pracownikowi warunki nie gorsze niż te wynikające z polskiego Kodeksu Pracy.

MSCA, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, zapewnia zarówno zagranicznemu pracodawcy, który często potrzebuje pomocy w zrozumieniu polskich przepisów i przygotowaniu odpowiednich dokumentów, jak i jego pracownikom kompleksowe wsparcie.

Jeżeli jesteś pracodawcą zagranicznym lub pracownikiem pracodawcy zagranicznego i potrzebujesz naszego wsparcia, napisz do nas lub zadzwoń.