Usługi płacowe i obsługa kadrowo płacowa

Rzetelność i terminowość obsługi przekłada się na bezpieczeństwo biznesu oraz komfort pracowników i kadry menedżerskiej. Doradzamy w sprawach pracowniczych i wspieramy klientów przy wyborze właściwego systemu zarządzania płacami. Doradzamy z zakresu: obsługa kadrowo płacowa oraz outsourcing kadr i płac, outsourcing płacowy.


Zakres usług
 
 • Rejestracja i kontakty z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kalkulacja wynagrodzeń i tworzenie list płac dla różnych form zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców;
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
 • Realizacja płatności w zakresie wynagrodzeń;
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji kadrowej wymaganej przez Kodeks Pracy;
 • Opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy, w tym regulaminu pracy, wynagrodzeń i ZFŚS;
 • Audyty kadrowe;
 • Outsourcing płacowy;
 • Outsourcing kadr i płac;
 • Obsługa kadrowo płacowa.