Szkolenia

Dostarczamy wiedzę, która wzmacnia kompetencje naszych klientów i zapewnia stabilny wzrost przedsiębiorstw.
 
Tematyka szkoleń
 
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (wdrożenie standardów i zmiany);
  • Rachunkowość finansowa i podatkowa;
  • Podatek dochodowy i podatek odroczony;
  • Konsolidacja;
  • Analiza sprawozdań finansowych;
  • Metodyka przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36;
  • Szkolenia i konferencje podatkowe.