Outsourcing księgowy w Twoim biurze

Często stosowanym przez nas modelem współpracy w zakresie usług księgowych jest rozwiązanie, gdzie część lub całość zleconych nam zadań księgowych wykonujemy bezpośrednio w biurze Klienta, w należącym do niego oprogramowaniu.

Z naszych obserwacji wynika, że współpraca na takiej zasadzie, gdzie Klienci mają bezpośredni kontakt z osobą, która prowadzi ich księgowość, często poprawia jakość komunikacji i przyspiesza wymianę informacji. Takie rozwiązanie wzmacnia też poczucie komfortu Klientów, którzy mają bezpośredni dostęp do osoby prowadzącej księgi i możliwość konsultowania z nią na bieżąco kwestii księgowych.

Wymiar czasu pracy w biurze Klienta jest ustalany indywidualnie, w zależności od oczekiwań i ilości pracy do wykonania w skali miesiąca. Stosujemy różne modele współpracy w tym zakresie, począwszy od sytuacji, gdzie nasz pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy po takie, gdzie pojawiamy się u Klienta w określone dni tygodnia lub miesiąca.

Częstym rozwiązaniem w tym modelu jest korzystanie z oprogramowania księgowego należącego do Klienta, dzięki czemu w sposób znaczący zmniejszamy zaangażowanie i koszty po stronie Klienta związane z wdrożeniem usługi księgowej oraz przygotowaniem interfejsów z już istniejącymi u Klienta systemami.

Oddelegowanie naszego specjalisty

Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród firm, który szybko muszą zastąpić osobę z działu księgowego, czy to z powodu urlopu macierzyńskiego, nagłej choroby czy w związku z rezygnacją z pracy pracownika działu księgowego.

Ważnym aspektem usługi jest również to, że korzystając ze wsparcia naszego specjalisty nie muszą Państwo martwić się o kwestie związane z ciągłością pracy – nasza usługa zapewnia zastępstwo na czas urlopu, czy też niespodziewanej absencji pracownika oddelegowanego.

Usługa sprawdza się również w sytuacji, gdy Klienci nie mają możliwości utworzenia dodatkowego etatu, a specyfika pracy wymaga wykonywania zadań księgowych w biurze oraz bezpośredniej komunikacji. W takiej sytuacji proponowana przez nas usługa jest idealnym rozwiązaniem, które pozwala na korzystanie ze wsparcia księgowego, który de facto stanowi część zespołu Klienta, bez potrzeby zwiększania poziomu zatrudnienia.

Zakres świadczonych usługi i osoby oddelegowane do pracy u Klienta

W ramach usług księgowych świadczonych w biurze Klienta możemy przejąć całość obowiązków księgowych lub ich część w zakresie uzgodnionym z Klientem, np. jedynie w zakresie weryfikacji danych i raportowania do urzędów czy raportowania zarządczego.

W zależności od oczekiwań, do pracy w biurze naszych Klientów najczęściej delegujemy osoby na stanowiskach typu samodzielny księgowy i główny księgowy lub kontroler finansowy, którzy stają się częścią zespołu księgowego w przedsiębiorstwie Klienta, bądź którzy działają samodzielnie, lub nadzorują pracę istniejącego zespołu księgowego. Do wysokiej jakości naszych usług i bezpieczeństwa Klienta przyczynia się możliwość korzystania przez osobę oddelegowaną ze wsparcia specjalistów zatrudnionych w biurze Moore Stephens – doradców podatkowych, doświadczonych księgowych, biegłych rewidentów oraz prawników.