Nadzór księgowy

Usługa nadzoru księgowego jest jednym z wiodących modeli współpracy z firmą outsourcingową, gdzie całość lub część procesów księgowych podlega weryfikacji przez firmę księgową.

Z reguły większość księgowań standardowych, obejmujących głównie faktury zakupowe i sprzedażowe, dokonywanych jest przez wewnętrzny zespół księgowy Klienta, natomiast operacje bardziej skomplikowane, wymagające większej wiedzy i doświadczenia, wykonywane są przez nasz zespół księgowy. Dodatkowo w naszej gestii leżą także kwestie związane ze sprawozdawczością do Urzędu Skarbowego, GUS i NBP oraz przygotowanie sprawozdania finansowego. W zależności od ustaleń w zakresie może znaleźć się również przygotowanie raportów zarządczych.

Usługa nadzoru księgowego często nazywana jest też „usługą głównego księgowego”, gdyż zakres prac świadczonych w ramach takiej usługi pokrywa się z obowiązkami przypisywanymi osobom na stanowisku właśnie głównego księgowego.

Usługa skierowana jest zazwyczaj dla tych firm, które nie chcą rezygnować z wewnętrznego działu księgowego, natomiast chciałyby mieć pewność, że zadania księgowe realizowane wewnątrz wykonywane są w sposób rzetelny i w zgodzie z obowiązującym prawem. Współpraca z biurem rachunkowym w tym zakresie pozwala również zniwelować skutki rosnącej rotacji pracowników wewnętrznych działów księgowych.