Outsourcing księgowy - usług księgowych

Outsourcing usług księgowych - przekazując funkcje księgowe w ręce profesjonalistów, nasi klienci mogą skupić uwagę na głównych celach i zadaniach swoich firm, zachowując jednocześnie wgląd online w dane księgowe, sprawozdania i raporty. Realizując outsourcing księgowy pracujemy na oprogramowaniu klienta lub własnym, w zależności od decyzji, potrzeb naszych klientów.
 
Zakres usług
 
 • Outsourcing księgowości - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (w tym standardami grupowymi);
 • Kompleksowa obsługa księgowa firm o różnej skali i rodzaju działalności;
 • Komunikacja z urzędem skarbowym oraz uczestniczenie w kontrolach;
 • Miesięczne i kwartalne przeglądy ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • Przygotowywanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi;
 • Wsparcie techniczne w przygotowaniu konsolidacji;
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji (VAT, CIT, PIT, ZUS);
 • Sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych;
 • Bieżące konsultacje z klientami, ułatwiające im podejmowanie optymalnych i zgodnych z przepisami decyzji biznesowych;
 • Archiwizacja dokumentów;
 • Analizy finansowe;
 • Projektowanie oraz organizowanie procesów rachunkowych;
 • Dostęp online do ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie rejestrów VAT dla spółek zagranicznych prowadzących sprzedaż w Polsce.
Nasze podejście

Świadcząc outsourcing księgowości kierujemy się prostą zasadą: chcemy być widziani jako pierwsza linia kontaktu dla naszych klientów we wszystkich sprawach związanych z finansami, sprawami księgowymi firmy, potrzebami bieżącego doradztwa oraz zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami. Taki stan rzeczy osiągamy poprzez obszerną znajomość zagadnień finansowo-księgowych, proaktywne podejście oraz usługi szyte na miarę.
 
Chcemy aby nasze usługi outsourcingu księgowego były elastyczne z możliwie najkrótszym czasem reakcji na pojawiające się potrzeby. Struktura naszej firmy, jej wielkość oraz dostępność Partnerów sprawia, że nasi klienci mogą spać spokojnie oraz skupić się na najważniejszych celach przedsiębiorstwa.