Kontrola wewnętrzna

Tworzymy i weryfikujemy procedury kontroli wewnętrznej.
 
Zakres usług
 
  • Doradztwo w procesie rozwoju systemu kontroli wewnętrznej;
  • Definiowanie zakresu i celów kontroli wewnętrznej;
  • Doradztwo podczas wdrażania projektów;
  • Szacowanie ryzyka;
  • Dokumentacja procesów oraz ocena procedur i narzędzi kontroli;
  • Audyty zgodności z Sarbanes-Oxley Act (SOX) i LSF;
  • Outsourcing funkcji kontroli wewnętrznej, obejmujący wsparcie ze strony wykwalifikowanych audytorów i konsultantów.