Doradztwo podatkowe

Jako biuro podatkowe zapewniamy wsparcie w zakresie szeroko rozumianego zarządzania ryzkiem podatkowym, nasz doradca podatkowy zapewni:
 
 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych;
 • pomoc w efektywnym i kompleksowym planowaniu podatkowym;
 • bezpośredni kontakt z naszymi doradcami podatkowymi;
 • elastyczne formy doradztwa, dopasowane do potrzeb klienta (wizyta, telefon, e-mail, opinia);
 • przedstawianie praktycznych rozwiązań i rekomendacji;
 • bieżące informowanie o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów i nowych możliwościach optymalizacyjnych.
Zakres usług
 
 • Due diligence i audyt podatkowy w celu potwierdzenia prawidłowości modeli i rozliczeń podatkowych;
 • VAT compliance;
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym ocena istniejącej dokumentacji, sporządzenie dokumentacji w imieniu klienta, przygotowanie analiz typu benchmark;
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym weryfikacja i tworzenie polityk podatkowych;
 • Sporządzanie analiz i opinii podatkowych;
 • Doradztwo w zakresie cła i akcyzy;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji i planowania podatkowego.
Zapraszamy do kontaktu MSCA Warszawa.