Corporate Finance

Oferujemy doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego) oraz przy pozyskiwaniu kapitału od prywatnych inwestorów (venture capital i private equity) i z giełdy. Ponadto zapewniamy wsparcie w całym procesie inwestycyjnym, obejmujące due diligence oraz prowadzenie negocjacji.
 
Zakres usług
 
 • Badanie due diligence (w tym badanie przed- i pozakupowe) – aspekty finansowe i podatkowe;
 • Litigation support – wsparcie w sporach pomiędzy stronami transakcji w zakresie m. in.: kalkulacji poniesionych strat/utraconych korzyści, prawidłowości ustalenia wartości przedsiębiorstwa (w tym kwot wynikających z klauzul earn out oraz wypełnienia warunków umów zbycia udziałów/akcji i ich konsekwencji finansowych);
 • Analizy w ramach „data room”;
 • Ocena ryzyka transakcyjnego;
 • Wycena przedsiębiorstw;
 • Badanie poprawności połączeń z punktu widzenia rachunkowości (purchase accounting);
 • Uczestnictwo w negocjacjach (koordynacja negocjacji) oraz transakcjach (szacowanie ceny, klauzule zabezpieczające);
 • Monitoring sytuacji po transakcji (gwarancje cenowe, ujęcie księgowe transakcji, optymalizacja warunków transakcji);
 • Integracja potransakcyjna;
 • Doradztwo przy fuzjach i połączeniach, uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe;
 • Przygotowywanie analiz i biznesplanów.