Wzór dokumentacji cen transferowych

Dla podmiotów, które chciałyby sporządzić dokumentację cen transferowych we własnym zakresie Moore Stephens Central Audit przygotował specjalną ofertę w postaci odpłatnego, kompleksowego wzoru dokumentacji cen transferowych.
 
Bazując na wytycznych przygotowanych przez naszych ekspertów i przedstawionych w oferowanym wzorze, będą Państwo mogli samodzielnie sporządzić dokumentację i ograniczyć tym samym koszty jej przygotowania.
 
Jeśli przygotowanie któregoś z elementów dokumentacji wymagać będzie naszego wsparcia, np. w zakresie przygotowania analizy porównawczej, zapewniamy pomoc w postaci telefonicznych i/lub bezpośrednich konsultacji, a także przygotowania dokumentacji w zleconym zakresie.
 
Oferujemy wzory dokumentacji cen transferowych obejmujące:
 
  • Master File;
  • Local File;
  • Benchmark (do analizy porównawczej w oparciu o wewnętrzne dane porównawcze lub opis zgodności).
Tak przygotowaną przez Państwa dokumentację, na podstawie dostarczonego przez nas wzoru, nasi eksperci mogą następnie zweryfikować pod kątem prawidłowości jej sporządzenia i zaproponować ewentualne korekty, mające na celu dostosowanie jakości dokumentacji do obowiązujących standardów.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem naszego wzoru w celu samodzielnego sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.