Termin sporządzenia dokumentacji

Termin sporządzenia dokumentacji pokrywa się ze złożeniem CIT (wyjątek stanowi dokumentacja za 2017 r. – 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, tj. w większości przypadków do 30 września 2018 r.).