Jakich błędów unikać przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych

  • Dokumentacja powinna być oparta o wnikliwą analizę ekonomiczną podatnika oraz funkcję jaką pełni w grupie podmiotów powiązanych;
  • Grupowanie transakcji – powinno być oparte o jednorodność ale i ekonomiczną zasadność wynagrodzenia z danej transakcji;
  • Pomijanie cyklu życia podmiotu lub produktu;
  • Łączenie działalności głównych przy badaniu rentowności;
  • Ignorowanie incydentalnych lub jednorazowych zdarzeń ekonomicznych nie związanych z funkcją ekonomiczną bez wyjaśnienia wpływu na rentowność;
  • Manipulacja danymi porównawczymi w celu uzasadnienia rentowności świadczy o źle przeanalizowanym łańcuchu dostaw lub łańcuchu wartości w grupie podmiotów powiązanych;
  • Brak połączenia danych finansowych ze sprawozdań finansowych z danymi finansowymi dotyczącymi transakcji.