Jak wygląda współpraca w zakresie cen transferowych

Opracowanie dokumentacji cen transferowych zawsze zaczynamy od dogłębnej analizy finansowo-ekonomicznej uwzględniającej zarówno weryfikację łańcucha wartości, jak również modelu biznesowego (łańcucha dostaw);

Kładziemy szczególny nacisk na odpowiednie grupowanie transakcji;

Przygotowujemy analizy porównawczych w oparciu o bazy danych odpowiednie dla danego typu transakcji;

Zapewniamy pełne wsparcie, w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych według nowych przepisów;

Na życzenie klienta, proponujemy weryfikację istniejącej dokumentacji cen transferowych;

W zależności od oczekiwań naszych klientów świadczymy również doradztwo w zakresie cen transferowych;

Zapewniamy również stosowną pomoc w dopełnieniu obowiązku dokumentacyjnego w zakresie CIT-TP oraz przygotowaniu oświadczenia o kompletności dokumentacji.