Dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe - obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, której celem jest m.in. udowodnienie rynkowego charakteru ceny, zastosowanej w transakcji, uzależniony jest od tego czy dana transakcja miała miejsca pomiędzy podmiotami powiązanymi, wysokości przychodów i kosztów danego podatnika oraz od wartości transakcji przekraczających progi istotności.

Podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 2 mln EUR zobligowane są do sporządzania dokumentacji. Wraz ze wzrostem wysokości przychodów lub kosztów danego podatnika zmienia się zakres dokumentacji:

a. Od 2 mln EUR – sporządzana jest dokumentacja lokalna (tzw. Local file), tj. podstawowa dokumentacja w zakresie cen transferowych;

b. Od 10 mln EUR – sporządzana jest dokumentacja lokalna rozszerzona o analizy porównawcze (tzw. Benchmark studies);

c. Od 20 mln EUR – sporządzana jest dokumentacja grupowa (tzw. Master file), tj. dokumentacja cen transferowych uzupełniona o opis grupy;

d. Od 750 mln EUR – sporządzany jest raport według krajów, w których znajdują się jednostki powiązane (tzw. Country by Country reporting). 

Zasadą jest, że opisywane są te transakcje z podmiotami powiązanymi, które mają istotny wpływ na dochód / stratę. Przez istotny wpływ na wysokość dochodu / straty należy rozumieć sytuację, gdy wartość wynikająca z jednego rodzaju transakcji lub innych zdarzeń przekracza równowartość 50 tys. EUR. Wraz ze wzrostem poziomu przychodów lub kosztów (opisanych powyżej), rośnie również poziom istotności i wartość transakcji, dla których należy sporządzić dokumentację cen transferowych.

Skorzystaj z naszego Kalkulatora i sprawdź czy obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych dotyczy Twojej spółki: Kalkulator cen transferowych.