Dlaczego warto z nami współpracować

Moore Stephens Central Audit zapewnia:

- unikalne na rynku podejście umożliwiające kontrolowanie oraz automatyzację zarządzania cenami transferowymi;

- najwyższej klasy audyt dokumentacji cen transferowych oraz poprawności analiz benchmark;

- analizy porównawcze w oparciu o bazy danych Orbis, Amadeus, TP Catalyst; Bloomberg, Royalty stat.


Jesteśmy ekspertami w zakresie następujących typów transakcji z podmiotami powiązanymi:

Transakcje główne:

Produkcja; dystrybucja; usługi agencyjne; usługi marketingowe / wsparcia sprzedaży; usługi o niskiej wartości dodanej (IT, HR, księgowe).

Transakcje finansowe:

Pożyczki; obligacje; faktoring; leasing; gwarancje i poręczenia; cash pooling; ubezpieczenia, reasekuracja, opłaty za zarządzanie funduszami, hedging.

Usługi o niskiej wartości dodanej:

Tj. usługi wsparcia głównej działalności operacyjnej.

Transakcje obejmujące wartości niematerialne i prawne:

Marki, nazwy; patenty; umowy franczyzowe.