Ceny transferowe

Zagadnienie cen transferowych należy rozumieć jako szereg wymogów stawianych przedsiębiorcom związanych z odpowiednim dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo oraz kapitałowo, tj. podmiotami, gdzie jeden z podmiotów posiada w kapitale drugiego bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 25%.

Główną zasadą transakcji z podmiotami powiązanymi jest to, aby podmioty te stosowały takie same warunki transakcji jakie ustaliłyby między sobą niezależne, niepowiązane ze sobą podmioty. Podmiot powiązany w celu umożliwienia ustawodawcy kontroli spełnienia powyższej zasady sporządza dokumentację cen transferowych.

Powyższe zasady wynikają z włączenia do krajowego porządku prawnego regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej i tym samym zastosowanie wspólnych wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Moore Stephens Central Audit dostarcza kompleksowe usługi w zakresie cen transferowych, kładąc szczególny nacisk na kwestie związane z monitorowaniem wszelkich transakcji wewnątrzgrupowych, spełnieniem wszystkich obowiązków i zadań wynikających z obowiązującego prawa oraz maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych przedsiębiorców, tj. zarządów spółek jako organu ponoszącego finalną odpowiedzialność względem organów podatkowych.  

Usługi realizowane są przy współpracy doświadczonych doradców podatkowych, biegłych rewidentów i audytorów, co zapewnia Państwu unikalną na rynku analizę finansowo-ekonomiczną transakcji oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Obecnie w świetle zmian jakie nastąpiły po 1 stycznia 2017 istotnym elementem w zakresie cen transferowych jest poznanie czynników jakie wpływają na to, że przygotowanie dokumentacji jest dużo bardziej pracochłonne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji Zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Ważną kwestią jest również poznanie najczęstszych błędów, których trzeba się wystrzegać sporządzając dokumentację cen transferowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji: Jakich błędów unikać przy sporządzaniu cen transferowych.