Ceny transferowe

Pomagamy naszym Klientom podjąć decyzję, czy sporządzać dokumentację cen transferowych za rok 2018 wg przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 roku, czy wg regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

W celu ograniczenia ryzyk związanych z cenami transferowymi proponujemy naszym Klientom następujący zakres usług:

Właściwe zrozumienie biznesu (analiza ekonomiczna)

 • Analiza Funkcjonalna (Funkcje + Ryzyka + Zaangażowane Aktywa)
 • Analiza Łańcucha Wartości (źródła rentowności)
Analiza Porównawcza (Benchmark)
 
 • Właściwy dobór bazy danych porównawczych (QuickAnalytics, Amadeus, Orbis, Bloomberg, RoyaltyStat)
 • Przeprowadzenie procedury grupowania transakcji
 • Właściwy dobór danych porównawczych (wewnętrzne lub zewnętrzne)
Sporządzenie dokumentacji
 
 • Analiza funkcjonalna w oparciu o analizę łańcucha wartości, faktyczny przebieg transakcji oraz analizę porównawczą
 • Metoda Podziału Zysków oraz techniki wyceny - w przypadku złożonych transakcji
Dokumentacja
 
 • Krajowa (Local File)
 • Grupowa (Master File)
 • Country-by-Country reporting
 • Sporządzanie umów wewnątrzgrupowych
Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 
 • Wsparcie prawne i proceduralne
 • Reprezentacja przed organami skarbowymi
Modelowanie cen transferowych oraz doradztwo
 
 • Narzędzie do planowania podatkowego i modelowania cen transferowych
 • Kontroling oraz Audyt cen transferowych - weryfikacja istniejącej polityki cen transferowych oraz dokumentacji
Jak wygląda współpraca w zakresie cen transferowych
 
 • Opracowanie dokumentacji cen transferowych zawsze zaczynamy od dogłębnej analizy finansowo-ekonomicznej uwzględniającej zarówno weryfikację łańcucha wartości, jak również modelu biznesowego (łańcucha dostaw)
 • Kładziemy szczególny nacisk na odpowiednie grupowanie transakcji
 • Przygotowujemy analizy porównawcze w oparciu o bazy danych odpowiednie dla danego typu transakcji
 • Zapewniamy pełne wsparcie, w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych według nowych przepisów
 • Na życzenie klienta, proponujemy weryfikację istniejącej dokumentacji cen transferowych
 • W zależności od oczekiwań naszych klientów świadczymy również doradztwo w zakresie cen transferowych oraz szkolenia dedykowane (zamknięte)
 • Zapewniamy również stosowną pomoc w dopełnieniu obowiązku dokumentacyjnego w zakresie CIT-TP oraz przygotowaniu oświadczenia o kompletności dokumentacji