Audyt opłat licencyjnych

Opłaty z tytułu licencji („royalties”) stanowią istotne źródło przychodów wielu jednostek działających na rynku polskim i zagranicznym. Jednocześnie w znaczącej części przypadków przychody te są realizowane w oparciu o dane finansowe deklarowane przez licencjobiorców. Rodzi to ryzyko narażenia spółki-licencjodawcy na straty, czy to w związku z błędnymi danymi przekazanymi przez licencjobiorcę czy brakiem respektowania warunków kontraktów. Większość kontraktów licencyjnych zastrzega licencjodawcom możliwość przeprowadzenia audytu rozliczeń.
 
Moore Stephens oferuje usługi polegające na kompleksowym audycie opłat licencyjnych. Bazując na długoletnim doświadczeniu na rynkach międzynarodowych, proponujemy wsparcie naszego zespołu ekspertów, którzy podejmą się realizacji audytu, opracowania jego planu i metodologii, sporządzenia raportów podsumowujących, identyfikacji błędów w rozliczeniach i wsparciu w negocjacjach z licencjobiorcami.
 
Praktykujemy kilka wiodących modeli współpracy w zakresie audytu opłat licencyjnych - jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej ta ten temat skontaktuj się z nami.