Proces rekrutacji

Proces rekrutacji w Moore Stephens Central Audit składa się z następujących etapów:
.
  • przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim
  • wstępna ocena kandydata na podstawie przesłanych dokumentów
  • zaproszenie wybranych osób na rozmowy kwalifikacyjne oraz testy badające umiejętności i kwalifikacje wymagane na danym stanowisku; rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana również w języku angielskim
  • po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatur zaproponowanie ofert pracy.