Przemysł chemiczny i przetwórczy

Polska branża chemiczna podlega częstym zmianom rynkowym i regulacyjnym, a przedsiębiorstwa działające w tym sektorze nadal stawiają czoła skutkom kryzysu gospodarczego. Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej, firmy z branży chemicznej nie rezygnują z inwestycji, a poprawiająca się obecnie koniuktura na rynku stwarza nowe możliwości innowacyjno-rozwojowe.

Przedsiębiorstwa coraz bardziej angażują się w procesy fuzji, przejęć i prywatyzacji. Dążą do spełnienia rosnących oczekiwań właścicieli oraz dostosowują się do zachodzących na rynku zmian prawnych i technologicznych.

Firma Moore Stephens Central Audit koncentruje się na bliskiej współpracy ze swoimi Klientami, co pozwala zrozumieć, z jakimi problemami się zmagają, aby móc ich wspierać kompletnymi i dostosowanymi do profilu działalności rozwiązaniami.

Oferujemy naszym Klientom wsparcie w całym procesie inwestycyjnym.

Pomagamy rozwiązywać problemy biznesowe, pokazujemy jak usprawniać działalność, dostosować się do wymogów rynku, zminimalizować koszty i zyskać przewagę konkurencyjną. 

Wspieramy naszych Klientów w zakresie planowania strategicznego, finansowego i podatkowego. Oferujemy doradztwo w zakresie sprawozdawczości finansowej, prowadzimy badania biegłego rewidenta, a także świadczymy usługi księgowe i szkoleniowe.