Wyceny nieruchomości

Przedmiot wyceny

Nasze doświadczenie w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego obejmuje wyceny zarówno dużych kompleksów komercyjnych - budynków biurowych, centrów handlowych, centrum logistyczno-magazynowych, nieruchomości przemysłowych, terenów inwestycyjnych, jak również relatywnie niewielkich nieruchomości zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Zróżnicowanie sektorowe i lokalizacyjne wycenianych nieruchomości pozwala na monitoring sytuacji na poszczególnych rynkach.

W przypadku wycen portfeli nieruchomości współpracujemy ze sprawdzonymi i doświadczonymi rzeczoznawcami działającymi na lokalnych rynkach.

Cele wyceny

Sporządzane operaty szacunkowe wykorzystywane są do następujących celów, m.in.:
.
  • pozyskania finansowania i ustalenia wysokości zabezpieczenia hipotecznego
  • bilansowych, księgowych oraz podatkowych
  • obrotu nieruchomości - pomoc przy określeniu możliwej do uzyskania ceny
  • oceny rentowności projektu inwestycyjnego
  • dostarczania informacji o bieżącej wartości nieruchomości dla oceny jakości zarządzania majątkiem