Wsparcie zarządzania nieruchomościami

Znajomość rynku

Dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji na rynku nieruchomości jest bardzo ważny - wiedza dotycząca jego stanu oraz prognoza kierunków rozwoju są niezbędne do podejmowania prawidłowo decyzji biznesowych. 

Na bieżąco monitorujemy i badamy aktywność rynkową, a uzyskiwane informacje stanowią podstawę analiz oraz rzetelnej wyceny.

Doradztwo majątkowe

W zależności od potrzeb naszych Klientów świadczymy następujące usługi w zakresie doradztwa majątkowego i wsparcia zarządzania:
.
  • projektowanie i wdrażanie strategii dla sektora nieruchomości 
  • podnoszenie wartości przedsiębiorstwa dzięki efektywnemu zarządzaniu
  • wsparcie przy projektach inwestycyjnych
  • przygotowanie studium opłacalności inwestycji (study)
  • przygotowanie i ocena rzetelności budżetów, biznes planów, informacji dla zarządu, dla komitetu inwestycyjnego
  • identyfikacja ryzyka rynkowego, korzyści i zagrożeń
  • analiza stanu nieruchomości - inwentaryzacja i porządkowanie informacji o nieruchomości, kompletowanie dokumentacji 
  • analiza rynku nieruchomości pod względem lokalizacji oraz/lub sektora, obejmująca badanie popytu, podaży, cen i czynszów, trendów na rynku
  • audyt, badanie dla udziałowców mniejszościowych
  • przygotowanie prospektów emisyjnych