Wsparcie procesu zakupu/sprzedaży nieruchomości

Nasi specjaliści oferują pełen zakres usług doradczych dla wszystkich podmiotów w sektorze nieruchomości. 

Naszym Klientom pomagamy poprzez doradztwo we wszystkich stadiach procesu sprzedaży nieruchomości, w tym poprzez:
.
  • wstępną analizę projektu, analizę rynku i określenie możliwości cenowych
  • ustalenie listy potencjalnych klientów
  • dobór strategii i harmonogramu proscesu sprzedaży
  • opracowanie materiałów marketingowych
  • negocjacje z oferentami
  • zarządzanie due dilligence
  • podpisanie umowy i finalizację transakcji