Doradztwo transakcyjne

Wspieramy naszych Klientów poprzez:
.
  • doradztwo przy fuzjach i połączeniach spółek, uwzględniające aspekty finansowe, księgowe i podatkowe
  • pozyskiwanie finansowania od prywatnych inwestorów (venture capital i private equity) i z giełdy
  • ocenę projektów deweloperskich
  • opracowanie planów finansowych i biznesplanów
  • przeprowadzenie analizy rynku dotyczącego nieruchomości i określenie możliwości cenowych
  • restrukturyzacje podmiotów w trudnej sytuacji finansowej
  • due dilligence w procesie nabycia nieruchomości
  • inspekcję nieruchomości oraz analizę dokumentacji
  • ocenę ryzyka transakcyjnego