Doradztwo podatkowe

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w sektorze nieruchomości jest jedną z najistotniejszych kwestii decydujących o opłacalności inwestycji.  

Nasi specjaliści opracowują optymalne rozwiązania podatkowe dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Specjalizujemy się m.in. w:
.

  • doradztwie w zakresie optymalizacji i planowania podatkowego
  • przygotowaniu analiz i opinii podatkowych
  • zarządzaniu ryzykiem podatkowym
  • due dilligence podatkowym
  • audycie podatkowym mającym na celu potwierdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • doradztwie w zakresie cen transferowych, ocenie istniejącej dokumentacji, sporządzeniu dokumentacji w imieniu Klienta
  • przygotowaniu umów i dokumentacji
  • prowadzeniu rejestrów i dokumentacji VAT