Handel hurtowy i detaliczny

Jedną z głównych tendencji handlu hurtowego jest postępująca koncentracja rynku oraz związane z nią procesy konsolidacyjne, fuzje i przejęcia. Rozwój handlu w Polsce charakteryzuje także sukcesywny zanik tradycyjnego podziału na handel hurtowy i detaliczny, związany z rozbudowywaniem przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego własnych sieci detalicznych.

Przedsiębiorstwa działające w branży handlowej narażone są przede wszystkim na zagrożenia wynikające z kryzysu gospodarczego, spadku konsumpcji, pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców, złej polityki zarządzania i logistyki zapasów czy zmian regulacji prawnych i rynkowych. Na działalność branży handlowej wpływ mają także rosnące wymagania i zmienność preferencji konsumentów oraz wzrost konkurencji.

Specjaliści z Moore Stephens Central Audit koncentrują się przede wszystkim na profilu działalności i potrzebach naszych Klientów przy tworzeniu kompleksowych rozwiązań biznesowych.