Blog

Obowiązkowy Split Payment coraz bliżej

Komisja Europejska pod koniec stycznia 2019 roku opublikowała projekt decyzji, w którym wyraża zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i to już od marca 2019 roku. Zgodnie z projektem, obowiązkowy split payment objąłby aż 152 grup towarów i usług, a więc głównie te wymienione obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT - wyroby stalowe, metale, paliwa, olej rzepakowy, usługi budowlane, elektronikę oraz, co jest nowością, również części samochodowe i motocyklowe oraz węgiel kamienny i brunatny.

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie art. 24b ust. 1 ustawy CIT implementowany ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wprowadził podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego w Polsce potocznie zwany podatkiem od nieruchomości komercyjnych.

Księgowość oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Wiele firm zagranicznych wchodzących na rynek Polski decyduje się prowadzić działalność gospodarczą w postaci oddziału firmy zagranicznej.

Rozpatrując tę formę prowadzenia działalności, należy zwrócić uwagę, iż oddział firmy zagranicznej jest jednostką organizacyjną, która nie posiada pełnej zdolności prawnej (tj. wszystkie działania podejmowane w takim oddziale będą prowadzone na rachunek przedsiębiorcy zagranicznego).
 

Akta osobowe i dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa definicja dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy, dokumentacja pracownicza obejmuje zarówno akta osobowe pracowników, jak i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.  Zakres, sposób oraz warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

e-PIT. Rewolucja w zeznaniach rocznych pracowników

W dniu 28 sierpnia 2018 roku rząd przyjął projekty zmiany ustaw o PIT (Dz. U. z 2018 r., poz. 2126), który sprawił, że roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotują za podatników organy skarbowe, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. W okresie pomiędzy 15 lutego, a 30 kwietnia każdy podatnik będzie mógł zapoznać się ze swoim zeznaniem rocznym (popularnie zwanym PIT-em) na Portalu Podatkowym. Jak reklamuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów e-PIT – „Rozliczymy podatek dla Ciebie”.

W praktyce e-PIT oznacza zeznanie roczne (powszechnie nazywane PITem), wypełniane przez urzędników skarbowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również pracujących na umowie o dzieło albo zleceniu. Od 2019 roku urząd skarbowy przygotuje wstępnie za podatnika wypełnione zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38, a od 2020 roku również PIT-36, PIT-36L i PIT-28.
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 41 do 50 z 81