Blog

Możliwe zmiany w wydawaniu zaświadczeń A1 – wyrok dla polskich przedsiębiorców zatrudniających osoby spoza UE

Wyrok TSUE z dnia 24 stycznia 2019 roku, w sprawie C 477/17 może wprowadzić zmiany w wydawaniu przez ZUS zaświadczeń A1. Jest to bardzo ważny wyrok dla polskich przedsiębiorców zatrudniających osoby spoza UE na obszarze której ta praca jest wykonywana, ponieważ wprowadza zmianę w zakresie definiowania pojęcia "miejsca zamieszkania", od którego uzależnia się wydanie A1.
 

Usługi remontowe od zagranicznego podmiotu nie zawsze bez VAT – omówienie interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2019 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0115-KDIT1-2.4012

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 29 stycznia 2019 roku o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.889. 2018.1.AW stwierdził, że zagraniczny podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, nawet jeżeli jedynie wynajmuje plac, na którym składowane są urządzenia, oraz wykorzystuje podwykonawców do wykonywania prac remontowych.

Zakup usług IT bez limitu kosztów w CIT w świetle interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.489.2018.1.DP)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 27 listopada 2018 roku o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.489.2018.1.DP stwierdził, że ograniczenie w zaliczaniu do kosztów dotyczy usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze. Usługi informatyczne nie mieszczą się w tym katalogu.

Nieprawidłowa nazwa towaru na fakturze a możliwość odliczenia VAT w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (C-491/18)

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 roku o sygn. C-491/18, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że spółka, która otrzymała dokument sprzedaży z niewłaściwie oznaczonym produktem, może odliczyć podatek pod warunkiem, że sprzedawca nie dopuścił się oszustwa, a jedynie popełnił błąd formalny.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zagrożenia i sposoby zabezpieczenia dla spółek

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w styczniu 2019 wpłynął do Sejmu i został skierowany do konsultacji. Ustawodawca, wzorem innych państw europejskich, dąży do zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej, a analizując uzasadnienie do ustawy, należy spodziewać się, iż będzie to narzędzie dosyć powszechnie stosowane przez organy. Szeroki wachlarz kar przewidzianych w ustawie, od pieniężnych wynoszących od 30 KPLN do nawet 60MPLN, przez zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, po rozwiązanie spółki, wskazuje na to, że przepisy mają mieć również charakter prewencyjny.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 31 do 40 z 81