Blog

Zakup usług IT bez limitu kosztów w CIT w świetle interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.489.2018.1.DP)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 27 listopada 2018 roku o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.489.2018.1.DP stwierdził, że ograniczenie w zaliczaniu do kosztów dotyczy usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze. Usługi informatyczne nie mieszczą się w tym katalogu.

Nieprawidłowa nazwa towaru na fakturze a możliwość odliczenia VAT w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (C-491/18)

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 roku o sygn. C-491/18, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że spółka, która otrzymała dokument sprzedaży z niewłaściwie oznaczonym produktem, może odliczyć podatek pod warunkiem, że sprzedawca nie dopuścił się oszustwa, a jedynie popełnił błąd formalny.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zagrożenia i sposoby zabezpieczenia dla spółek

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w styczniu 2019 wpłynął do Sejmu i został skierowany do konsultacji. Ustawodawca, wzorem innych państw europejskich, dąży do zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej, a analizując uzasadnienie do ustawy, należy spodziewać się, iż będzie to narzędzie dosyć powszechnie stosowane przez organy. Szeroki wachlarz kar przewidzianych w ustawie, od pieniężnych wynoszących od 30 KPLN do nawet 60MPLN, przez zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, po rozwiązanie spółki, wskazuje na to, że przepisy mają mieć również charakter prewencyjny.

Obowiązkowy Split Payment coraz bliżej

Komisja Europejska pod koniec stycznia 2019 roku opublikowała projekt decyzji, w którym wyraża zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i to już od marca 2019 roku. Zgodnie z projektem, obowiązkowy split payment objąłby aż 152 grup towarów i usług, a więc głównie te wymienione obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT - wyroby stalowe, metale, paliwa, olej rzepakowy, usługi budowlane, elektronikę oraz, co jest nowością, również części samochodowe i motocyklowe oraz węgiel kamienny i brunatny.

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie art. 24b ust. 1 ustawy CIT implementowany ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wprowadził podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego w Polsce potocznie zwany podatkiem od nieruchomości komercyjnych.

Księgowość oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Wiele firm zagranicznych wchodzących na rynek Polski decyduje się prowadzić działalność gospodarczą w postaci oddziału firmy zagranicznej.

Rozpatrując tę formę prowadzenia działalności, należy zwrócić uwagę, iż oddział firmy zagranicznej jest jednostką organizacyjną, która nie posiada pełnej zdolności prawnej (tj. wszystkie działania podejmowane w takim oddziale będą prowadzone na rachunek przedsiębiorcy zagranicznego).
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 21 do 30 z 66