Blog

Zagraniczna spółka odzyska VAT nawet spóźniając się z wyjaśnieniami

W dniu 2 maja 2019 roku w wyroku o sygn. akt C-133/18 Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zagraniczny przedsiębiorca może odzyskać VAT naliczony za granicą, nawet jeśli złoży wyjaśnienia organowi podatkowemu po upływie miesiąca. Trybunał wskazał, że przepisy unijne wskazują tylko, że wniosek o zwrot musi zostać złożony najpóźniej do 30 września danego roku. Z przepisów nie wynika natomiast, że wyjaśnienia muszą być złożone najpóźniej w ciągu miesiąca. Podatnik może więc uzupełnić ewentualne braki we wniosku także po tej dacie.
 

Umowa leasingu z 2018 roku, ale rozliczenie wg zasad z 2019 roku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 24 kwietnia nr 0111-KDIB1-1.4010.87.2019.2.NL odniósł się do kwestii umowy leasingu pojazdów zawartej przed 1 stycznia 2019 roku, ale zgodnie z którą pojazdy zostały dostarczone leasingobiorcy dopiero w 2019 roku. Dyrektor KIS stwierdził, że przedsiębiorca nie rozliczy w kosztach podatkowych pełnych rat leasingowych od samochodów osobowych dostarczonych po 31 grudnia 2018 roku, w sytuacji, kiedy umowa leasingu zawarta przed tą datą nie zawiera dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania poszczególnych samochodów. Co więcej jego zdaniem nie wystarczy, że w umowie jest wskazany okres trwania umów na poszczególne samochody.
 

Biała lista podatników VAT

W dniu 13 marca 2019 roku do sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanych przepisów jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. W tym celu prawodawca zaproponował utworzenie bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Powstanie tego wykazu, oraz bezpłatny i szybki dostęp podatników do aktualnych danych o swoich kontrahentach mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Wyrok TSUE na gruncie VAT – wykonanie usługi budowlanej następuje w momencie jej odbioru

W dniu 2 maja 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, który wpłynie na rozliczenie podatku VAT przez podmioty świadczące usługi budowlane. Orzeczenie TSUE stanowi pokłosie złożenia przez Budimex S.A. wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Brak uwzględnienia stanowiska spółki przez Ministra Finansów oraz przez wojewódzki sąd administracyjny spowodował, że sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że finalne rozstrzygnięcie sprawy wymaga pomocy Trybunału.
 

Forma przechowywania dokumentacji pracowniczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej jako MRPiPS) w piśmie skierowanym do Konfederacji Lewiatan, zajęło stanowisko dotyczące postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. I tak MRPiPS dopuściło sytuację, w której poszczególne części dokumentacji mogą być prowadzone w różnej postaci, np. akta osobowe papierowo, a pozostała część dokumentacji elektronicznie. 
 

Test przedsiębiorcy – nowy pomysł MF

Ostatnio pojawiły się w mediach informacje o planowanym przez Ministerstwo Finansów tzw. teście przedsiębiorcy. Rzekomo MF pracuje nad rozwiązaniem, które miałoby na celu wychwycenie samozatrudnionych, którzy w ocenie MF tylko „udają” przedsiębiorców. Zdaniem MF, przedsiębiorcą nie będzie osoba wystawiająca tylko jedną fakturę miesięcznie na rzecz tylko jednego kontrahenta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 21 do 30 z 81