Blog

Zmiany w przepisach BHP

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zmianie uległy przepisy w zakresie szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych. Zgodnie z nowym, dodanym art. 2372 par. 22, począwszy od 1 stycznia 2019 roku nie jest wymagane szkolenie okresowe pracownika na stanowisku biurowo-administracyjnym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba, że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne. Rozwiązanie to ogranicza obowiązek przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe. Jednocześnie są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniejsze szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Zwrot VAT

W zdecydowanej większości przypadków nabycie towarów oraz usług jest udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT, wystawioną przez dostawcę towarów albo usług.

Zgodnie z zasadą neutralności, podatek VAT nie powinien obciążać kieszeni przedsiębiorcy, który zakupił określone świadczenia. Oznacza to, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który odsprzedaje zakupione towary bądź usługi lub który zużywa je dla celów prowadzonej przez siebie działalności, nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru podatku VAT.
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 11 do 20 z 42