Wirtualne biuro za granicą ale VAT w Polsce

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 1460-61/16 stwierdził, że w przypadku wykonywania usług na rzecz spółki, która jest zarejestrowana w tzw. wirtualnym biurze za granicą, ale prowadzi działalność w Polsce, miejscem opodatkowania VAT jest Polska.

Sąd, powołując się na orzecznictwo TSUE, przypomniał że dla celów VAT kluczowe jest miejsce rzeczywistej konsumpcji. Sprawa dotyczyła spółki A, która kupiła od polskich dystrybutorów kody doładowujące do telefonów komórkowych i odliczyła z tego tytułu podatek naliczony. Następnie spółka sprzedawała te kody bez VAT firmie zarejestrowanej w tzw. wirtualnym biurze na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W deklaracjach VAT wykazywała sprzedaż kodów jako świadczenie usług poza terytorium kraju. Następnie firma, która kupiła te kody od spółki „zagranicznej”, sprzedawała je polskim konsumentom za pomocą strony internetowej i portalu aukcyjnego, po cenach niższych od wartości nominalnej.