Split payment w transakcjach energią elektryczną

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 1826/16 stwierdził, że nie można stosować odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu transakcji krajowych dotyczących energii elektrycznej, argumentując to faktem, iż energia nie została wyszczególniona w polskiej ustawie o podatku od wartości dodanej.

W konsekwencji, podatnik nie może powołać się bezpośrednio na przepisy wspólnotowe, gdyż państwa członkowskie nie mają obowiązku objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia wszystkich dostaw towarów i usług.