Limit kosztów finansowania - 3MPLN + 30% EBITDA?

W dniu 13 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku o sygn. akt I SA/Wr 833/18, orzekł, że odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do wysokości 3 MPLN powiększonej o 30% EBITDA.

Wyrok jest o tyle precedensowy, gdyż dotychczas fiskus, wydając indywidualne interpretacje podatkowe, stał na stanowisku, że koszty finansowania dłużnego można zaliczyć do KUP w wysokości odpowiadającej 30% EBITDA albo 3 MPLN, w zależności od tego, która z wartości jest większa.

Wyrok zostanie najprawdopodobniej zaskarżony przez fiskusa.