Dobre wieści z MF dla leasingobiorców

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podatnik, który  do końca roku 2018 podpisze umowę leasingu na samochód, będzie uprawniony do rozliczenia rat leasingowych na starych zasadach, a więc ujmie całość rat w kosztach podatkowych. W związku z nowelizacją pojawiły się pytania, czy do pełnego odliczenia rat leasingowych na zasadach obowiązujących do końca 2018 roku wystarczy samo podpisanie umowy, czy niezbędne jest odebranie pojazdu od dealera.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zgodnie z projektowanymi regulacjami do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 roku stosuje się przepisy ustaw o podatku dochodowym w brzmieniu dotychczasowym. W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 roku, nawet jeżeli przewiduje wydanie przedmiotu leasingu po 31 grudnia 2018 roku, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.

MF jednak zauważa, że w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego.