Cashpooling to pożyczka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. III SA/Wa 218/18 stwierdził, że podatnicy, będący uczestnikami transferu w systemie cashpoolingu, muszą rozliczać różnice kursowe, gdyż cashpooling spełnia definicję pożyczki, o której mowa w ustawie CIT.

Spółka, kierując się innym wyrokiem tego sądu z dnia 20 marca 2017 roku o sygn. akt III SA/Wa 597/16, liczyła na wygraną. Jednakże w tej sytuacji WSA przychylił się do niekorzystnego dla podatników stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zostało przedstawione w dwóch tegorocznych orzeczeniach z dnia 9 stycznia 2018 r. o sygn. akt II FSK 3396/15 oraz z dnia 11 maja 2018 roku o sygn. akt II FSK 1469/16.

W uzasadnieniu stwierdził, że przez użyte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy CIT wyrażenie "pożyczka (kredyt)" można rozumieć każdą formę zadłużenia funkcjonującą w obrocie gospodarczym, powołując się na szersze rozumienie definicji pożyczki na potrzeby przepisów o CIT niż wynika to z kodeksu cywilnego.