Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce

Od IV kwartału 2018 r. najprawdopodobniej zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące III filaru systemu emerytalnego.  W ramach III filaru zostaną wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jako obligatoryjny element pakietu świadczeń oferowanych przez Pracodawców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i obowiązujące w nim formy zatrudnienia.

Poznaj szczegóły zmian w systemie emerytalnym oraz nowych obowiązków dla Pracodawców:
PDF: Pracownicze Plany Kapitałowe