Usługi księgowe

W obliczu częstych zmian regulacji prawnych i ich niejednoznaczności, interpretacja przepisów bywa skomplikowana. Mając świadomość potrzeb firm dynamicznie rozwijającego się rynku, Moore Stephens Central Audit stworzyło specjalny zespół, który współpracuje z Klientami w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania dokumentacją płacowo-kadrową oraz spełnienia wymogów raportowych i sprawozdawczych nałożonych przepisami prawa podatkowego.

Wykorzystując sprawdzoną metodologię, narzędzia oraz wiedzę i doświadczenie, Moore Stephens Central Audit świadczy następujące usługi księgowe:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (w tym, zgodnie ze standardami grupowymi)
  • komunikacja z urzędem skarbowym oraz uczestnictwo w audytach podatkowych
  • przygotowanie miesięcznych i rocznych deklaracji (VAT, CIT, PIT, ZUS)
  • sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych
  • miesięczne, kwartalne przeglądy ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi
  • wsparcie techniczne w przygotowaniu konsolidacji
  • bieżące konsultacje z Klientami, umożliwiające im podejmowanie optymalnych i zgodnych z przepisami decyzji biznesowych
  • dostęp on-line do ksiąg rachunkowych