Szkolenia

Dostarczamy wiedzę, która wzmacnia kompetencje naszych klientów i zapewnia stabilny wzrost przedsiębiorstw.
 
Tematyka szkoleń
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (wdrożenie standardów i zmiany)
  • Rachunkowość finansowa i podatkowa
  • Podatek dochodowy i podatek odroczony
  • Konsolidacja
  • Analiza sprawozdań finansowych
  • Metodyka przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36
  • Szkolenia i konferencje podatkowe