Szkolenia

Dostarczamy wiedzę, która ugruntowuje kompetencje naszych Klientów i zapewnia stabilny wzrost przedsiębiorstw.

Oferujemy szkolenia dotyczące między innymi następujących tematów:
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (wdrożenie standardów, zmiany)
  • rachunkowość finansowa i podatkowa
  • podatek dochodowy i podatek odroczony
  • konsolidacja
  • analiza sprawozdań finansowych
  • metodologia przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36