Płace i obsługa kadrowa

Powierzając Moore Stephens Central Audit prowadzenie administracji płacowej Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i obsługę przez wykwalifikowany personel.

Proponujemy następujące usługi:
  • rejestracja i kontakty z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • kalkulacja wynagrodzeń i tworzenie list płac
  • przygotowanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Kodeks Pracy
  • audyty kadrowe