Kontrola wewnętrzna

Realizujemy zlecenia w zakresie weryfikacji i tworzenia procedur kontroli wewnętrznej:
  • doradztwo w rozwoju systemu kontroli wewnętrznej
  • definiowanie zakresu i celów kontroli wewnętrznej
  • doradztwo we wdrażaniu projektów
  • szacowanie ryzyka
  • dokumentację procesów oraz ocenę procedur i narzędzi kontroli
  • audyty zgodności z Sarbanes-Oxley Act (SOX), LSF
  • outsourcing funkcji kontroli wewnętrznej, wsparcie udzielane przez kwalifikowanych audytorów i konsultantów