Doradztwo podatkowe

W dzisiejszych czasach podatki są jednym z najistotniejszych zagadnień dla przedsiębiorców. Organy podatkowe stają się coraz bardziej wymagające, oczekując pełnej transparentności działań i ścisłej współpracy.Z uwagi na wymagania rynku dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego prowadzonej działalności, jak również dopuszczalnej restrukturyzacji, Moore Stephens Central Audit oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Fiskus wprowadza kolejne przepisy mające na celu zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu. W samym 2016 roku opublikowano kilka nowelizacji Ordynacji Podatkowej, wprowadzających w sumie ponad 200 zmian. Niektóre z nich stanowią prawdziwą rewolucję w przepisach. Najgłośniejszymi, nowymi, uregulowaniami i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnymi są te, związane z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a także nowe wymogi związane z dokumentacją cen transferowych. Dosyć kluczowymi dla przedsiębiorców są także te związane z obowiązkiem przesyłania danych do organów skarbowych w formie elektronicznej, wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego, czy implementowanie postanowień OECD w zakresie BEPS (tzw. Base Erosion Profit Shifting), czyli zmniejszenie pod- stawy opodatkowania i transfer zysków.
Profiskalne podejście organów skarbowych najlepiej obrazują następujące statystyki w zakresie wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2016 roku zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika: od momentu wejścia w życie niniejsze klauzuli na 17,5 tys. interpretacji urzędów skarbowych, w 192 przypadkach podatnik wnioskował o zastosowanie klauzuli, wykazując „niejednolitą linię orzeczniczą w sprawie dotyczącej wniosku i w związku z tym przedstawiając niedające się usunąć wątpliwości”. Urzędnicy nie podzielili jednak wątpliwości podatników i w zaledwie 3 przypadkach odnieśli się do zasady „in dubio pro tributario”, rozstrzygającej wątpliwe sprawy na korzyść podatnika. Na tym się jednak kończyło, w każdym z trzech przypadków skarbówka i tak orzekła na niekorzyść podatnika.

Praktycznie każdego dnia media informują o projektach i planach nowych ustaw podatkowych czy kolejnych nowelizacjach już istniejących aktów, mających zwiększyć obciążenia fiskalne podatników. Co więcej, wraz ze zmianami przepisów zwiększa się ilość i intensywność kontroli podatkowych. Wszystko to w połączeniu z rozbieżnym interpretowaniem tych samych przepisów podatkowych przez różnych urzędników skarbowych, powoduje, że kwestie podatkowe zaczynają odgrywać kluczowe znaczenie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dynamika zmian w prawie podatkowym, w połączeniu z brakiem jednolitego i spójnego interpretowania przepisów sprawia, że aby prowadzić firmę w sposób bezpieczny, należy na bieżąco i z należytą uwagą zarządzać ryzykiem podatkowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Moore Stephens Central Audit stworzył dział doradztwa podatkowego, gdzie doświadczeni doradcy podatkowi i radcowie prawni służą swoją wieloletnią wiedzą. W celu zabezpieczenia podatkowego naszych Klientów, proponujemy następujące usługi:
 
  • Audyty podatkowe
  • Postępowania podatkowe i sądowo - administracyjne na każdym etapie
  • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
  • Doradztwo w zakresie planowania podatkowego, restrukturyzacji i wdrożenia nowych modeli biznesowych
  • Doradztwo w zakresie cen transferowych 
  • VAT compliance 
Oferujemy kompleksową obsługę wszystkich przedsiębiorców z różnych branży.