Doradztwo gospodarcze

W ramach usług doradczych pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do wymogów rynku i zyskać przewagę konkurencyjną.

Oferujemy doradztwo w następujących obszarach:
  • przygotowanie opinii i analiz finansowych
  • przygotowanie prospektów emisyjnych
  • doradztwo w procesie wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i New Connect
  • audyt historycznych informacji finansowych
  • przygotowanie, a także ocena rzetelności budżetów, biznes planów, informacji dla zarządu, dla komitetu audytu, badanie dla udziałowców mniejszościowych
  • doradztwo finansowe, modelowanie i optymalizacja operacji finansowych
  • przygotowanie biznesplanów, sprawozdań pro-forma