Corporate Finance

Oferujemy doradztwo przy:
 • transakcjach fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego)
 • pozyskiwaniu kapitału od prywatnych inwestorów (venture capital i private equity)
 • pozyskiwaniu kapitału z giełdy
Ponadto Klientom oferujemy wsparcie w całym procesie, także due dilligence, obsłudze prawnej transakcji kapitałowych, prowadzeniu negocjacji.

W ramach wachlarza usług Corporate Finance zapewniamy:
 • audyty due dilligence (w tym badanie przed i pozakupowe) - aspekty finasowe, podatkowe
 • analizy w ramach "data room", ocenę ryzyka transakcyjnego
 • monitoring sytuacji po transakcji (gwarancje cenowe, ujęcie księgowe transakcji, optymalizacja warunków transakcji)
 • integrację potransakcyjną
 • doradztwo przy fuzjach i połączeniach, uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe
 • przygotowanie analiz i biznesplanów
 • wyceny przedsiębiorstw
 • badania poprawności połączeń z punktu widzenia rachunkowości (purchase accounting)
 • uczestnictwo w negocjacjach (koordynowanie negocjacji) oraz transakcjach (szacowanie ceny, klauzule zabezpieczające)