Audyt

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne badanie sprawozdań finansowych. Wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe konsultantów działu audytu oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych pracowników.

Przeprowadzamy badania biegłego rewidenta, przeglądy roczne i okresowe oraz zlecenia wynikające ze wzajemnie uzgodnionych procedur:

  • badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), American GAAP oraz innymi
  • badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami 
  • usługi poświadczające i usługi pokewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures)
  • przekształcenia spółek: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenie parytetu wymiany
  • pozostałe usługi atestacyjne