Audyt

Nasze audyty znacznie wykraczają poza analizę liczb – podchodzimy do nich nowocześnie, łącząc ekspercką wiedzę audytorów z kompleksowym zrozumieniem potrzeb klientów, posługując się nowoczesnymi technologiami i poszukując rozwiązań podnoszących efektywność działania przedsiębiorstw.

Wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe konsultantów działu audytu oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć odpowiedni zespół do obsługi każdego klienta.
 
Zakres usług

  • Badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), American i French GAAP i innymi;
  • Badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami;
  • Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i reportingów grupowych;
  • Usługi poświadczające i pokrewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures);
  • Kompilacja sprawozdań finansowych (lub ich elementów);
  • Inne usługi biegłego rewidenta – ekspertyzy, analizy, konsultacje;
  • Wsparcie w przekształceniach spółek: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału; opinie na temat wniesionych aportów, ustalenie parytetu wymiany;
  • Pozostałe usługi atestacyjne.