Usługi płacowe i obsługa kadrowa

Rzetelność i terminowość obsługi przekłada się na bezpieczeństwo biznesu oraz komfort pracowników i kadry menedżerskiej. Doradzamy w sprawach pracowniczych i wspieramy klientów przy wyborze właściwego systemu zarządzania płacami.
 
Zakres usług
 
  • Rejestracja i kontakty z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • Kalkulacja wynagrodzeń i tworzenie list płac dla różnych form zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców;
  • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
  • Realizacja płatności w zakresie wynagrodzeń;
  • Przygotowywanie pełnej dokumentacji kadrowej wymaganej przez Kodeks Pracy;
  • Opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy, w tym regulaminu pracy, wynagrodzeń i ZFŚS;
  • Audyty kadrowe.